25-06-2018

Privacyverklaring

Ook de AFN heeft zijn privacybeleid aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)