16-03-2020

De AFN en het Coronavirus

Advies van de AFN aan de dojo's

De verscherpte maatregelen omtrent COVID-19 die op 15 maart door de overheid zijn afgekondigd, en de adviezen van de Aikido Bond Nederland en het NOC* NSF, zijn aanleiding voor de AFN om een formeel advies uit te brengen aan de aangesloten organisaties. Dit advies luidt, dat alle aikido-gerelateerde activiteiten en bijeenkomsten van AFN-gerelateerde organisaties tot tenminste 6 april worden afgelast. Alle reguliere en bijzondere trainingen en evenementen komen daarmee te vervallen. We zijn de dojo's erkentelijk dat zij hiertoe zelf ook al hadden besloten in de snelle ontwikkelingen van de laatste dagen. Op AFN-niveau betreft de annulering vooral de AFN-kyu/dangraden stage die op 29 maart gepland stond. 

Voorts adviseren wij bestuur- en commissievergaderingen van de dojo’s uit te stellen tot na 6 april of indien mogelijk per videoconference te houden. Laten wij als aikido-community ook onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus in te perken, zodat we 1) de kwetsbaren in onze samenleving beschermen en 2) allemaal zo snel mogelijk de trainingen weer kunnen hervatten.

Het bestuur van de AFN zal komende weken de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en indien nodig onderling afstemmen en overgaan tot aanvullende of herziene maatregelen.

Dank voor ieders hulp, en blijf vooral gezond,

namens het bestuur,

Ruben van den Brink