30-05-2020

Aikido en het Coronavirus

Overzicht van adviezen en regels vanuit de AbN, NOC*NSF en Rijksoverheid, bijgewerkt voor de periode na 1 juli

Aikido Bond Nederland (AbN)

De AbN volgt de richtlijnen van het NOC*NSF. Hun advies voor het Aikido na 1 juli 2020 wordt door de AFN gevolgd, klik hier...

NOC*NSF

Het NOC*NSF houdt nauw contact met de Rijksoverheid. Zij publiceert:

Rijksoverheid