30-05-2020

Aikido en het Coronavirus

Maatregelen en adviezen, bijgewerkt per 8 november 2020

Maatregelen vanaf 4 november 2020

Richtlijnen van het NOC*NSF over sporten en corona

Op 13 oktober heeft het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Voor de topsport en de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. De jeugd tot achttien jaar mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. Topsporters mogen blijven sporten op aangewezen topsportlocaties. 

De op 13 oktober aangekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot half december, het kabinet beoordeelt wat er daarna nodig is. Per 4 november 2020 22.00 uur heeft het kabinet voor een periode van twee weken de maatregelen verscherpt. Voor de sport gelden gedurende die periode als extra maatregelen:

    • Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. 
    • Groepslessen zijn verboden.
    • Maximaal twee personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). De groepjes houden onderling 1,5 meter afstand, er is een duidelijke afbakening van de groepjes en zij mengen niet. Indien nodig kan een sporter om een aanwijzing vragen aan een begeleider/trainer (die overigens niet aanwezig is voor een begeleiding van meerdere groepjes tegelijk, aangezien er geen groepslessen plaatsvinden) (Dit kan je vinden onder de veelgestelde vragen op de NOC*NSF-website)

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Belangrijke webpagina's van het NOC*NSF:

Aikido Bond Nederland (AbN)

De AbN 'vertaalt' de sportmaatregelen van het Rijk en het NOC*NSF naar het Aikido in Nederland. Zeer binnenkort verwachten we een update. Adviezen en richtlijnen van de AbN worden gevolgd door de AFN.

Aikido Federatie Nederland (AFN)

De AFN is een sectie van de Aikido Bond Nederland en volgt de adviezen van de AbN. Klik hier voor het corona-advies van de AFN aan de dojo's in maart 2020... 

Rijksoverheid 

Belangrijke webpagina's van de Rijksoverheid:

Financiële Regelingen voor Sportverenigingen